МИСИЈА И ВИЗИЈА

25 години, Еликософт има една единствена цел: работа која гарантира квалитет. Нашата визија е да се зголемува семејството на задоволни клиенти, благодарение на продуктите кои ги пласираме.

За да се постигне успех, потребно е да постои тим кој што ќе стои зад компанијата и посветено ќе работи за нејзин напредок. Нашата компанија има тим кој што заеднички цели кон успехот. Благодарение на креативноста, задоволството и ниската флуктуација на вработени, гарантираме постојаност и континуитет во сервирање на услугите.

Изминатите години Еликософт раскажува успешни приказни, а како една од последните е ПТСПИ, градежна апликација која служи за планирање на градежни објекти во изведба и е најдобро решение за оваа област кое што се нуди во моментов на пазарот во Македонија. ПТСПИ е една од од работите на кои што сме посебно горди бидејќи е единствена од ваков тип во земјата, лесно достапна и одговорно тврдиме дека е потребна на секоја градежна компанија.

Создадовме компанија која донесе вистинска промена кај корисниците, благодарение на експертизата, производите, пласманот и достапноста . Нашата мисија досега се покажа како успешна, бидејќи успеваме да создадеме силна конекција со клиентите, но и со нашите вработени, брзина и навременост во извршување на задачите и работа по светски стандарди.

Успеваме да докажеме дека сме лидери во креирање и развој на најнапредните решенија кои ги предводат напредните информациски технологии на нашите глобални партнери во вредности за локални бизнис субјекти преку нашите професионални решенија и услуги.

Ги насочуваме нашите сили кон автоматизација и оптимизација на системските решенија во правец на интеграција со сите системи кои се дел од глобалната компјутерска мрежа.
Најголемиот успех се задоволните клиенти со кои работиме, а најдобар комплимент е нивната препорака.

КОИ СМЕ НИЕ

Компанијата е основана во 1993 година во Скопје со цел да изработува физибилити студии и апликативни решенија од областа на банкарство, градежништво, трговија, земјоделие како и од други области, прилагодени за потребите на корисниците. Транзицијата во Македонија отвори многу нови можности.
Побарувачката на пазарот растеше во други економски полиња и ние ја увидовме можноста да делуваме и во други области од бизнисот како што е градежништво, па за таа цел се формираа два тима во компанијата и тоа IT сектор и Сектор за градежништво. Еликософт е помеѓу првите компании во регионот на Југоисточна Европа што развива и одржува високо квалитетни решенија во доменот во кој работи.
Услугите што ги нуди компанијата вклучуваат советување, планирање, изработка и обука, преку директни контакти со корисникот на информационите системи.

Еликософт е присутен на бизнис пазарот во Македонија изминативе дваесет години и во моментов брои повеќе од десет високо квалификувани и сертифицирани експерти, поделени во следниве сектори:
• Развој и дизајн на софтвер • Одржување на апликативни софверски решенија • Обука, Help Desk и подржка на крајните корисници • Развој на web апликации • Сектор за градежништо – проектирање, надзор и изведба • Маркетинг • Финансии и администрација • Дистрибуција

ISO СЕРТИФИКАТИ

Политика за квалитет

• "ЕЛИКОСОФТ" е компанија која се занимава со изработка на информациони системи од повеќе области, прилагодени за потребите на корисниците, вршење услуги како што се советување, планирање и обука, како и водење на градежни проекти.
• "ЕЛИКОСОФТ" ќе го поддржува Системот за Управување со Квалитет во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2015.
• "ЕЛИКОСОФТ" им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани.
• "ЕЛИКОСОФТ" изјавува дека главна цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетна услуга на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност со меѓународните стандарди за работа во областа на изработка на софтверски продукти и градежништвото.
• "ЕЛИКОСОФТ" континуирано ќе го следи степенот на задо- волство на клиентите и ќе ги проучува нивните препораки, барања и рекламации, а притоа истите ќе ги користи за подобрување на карактеристиките на услугите и за усовршување на системот за управување со квалитет.
• "ЕЛИКОСОФТ" се стреми да одржува тим од висококва- лификуван и мотивиран персонал и да води сметка за одржување на благопријатен творечки амбиент, при што секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
• "ЕЛИКОСОФТ" применува процесен приод кон создавањето и одржувањето на системот за управување со квалитет. Во врска со тоа извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на своите услуги.
• Раководството периодично извршува контрола на политиката, функционирањето на системот за управување со квалитет, исполнувањето и поставувањето на нови цели за квалитет.

Политика за безбедност

• ЕЛИКОСОФТ изјавува дека главна цел на раководството и целиот персонал е да создава и доставува на своите клиенти продукти во согласност со нивните барања за квалитет и да гарантира доверливост, целосност и контролиран пристап до информацијата која е содржана во процесите што се извршуваат во Компанијата.
• ЕЛИКОСОФТ јасно ја одредува информационата безбедност, нејзините цели, области и степени на значење како механизми за обезбедување и/или користење на информацијата. На таа основа, ЕЛИКОСОФТ планира ефективни организациони мерки кои гарантираат постигнување на поставените цели и се базираат на основните принципи на информационата безбедност.
• ЕЛИКОСОФТ континуирано го зголемува нивото на информационата безбедност и заштита на информацијата од широкиот дијапазон на опасности за да гарантира постојаност на процесите, заштита на бизнис интересите и зголемување на конкурентноста и деловните можности на Компанијата.
• ЕЛИКОСОФТ утврдува критериуми врз основа на кои се врши проценка на ризикот и спроведува мерки за намалување на ризикот.
• ЕЛИКОСОФТ континуирано ги следи, изучува и ги внесува најновите научно – технички достигнувања во системот за управување со информационата безбедност.
• ЕЛИКОСОФТ поддржува високо квалификуван и мотивиран персонал, кој ги извршува навремено и на професионално ниво задачите за обезбедување на информационата безбедност.
• ЕЛИКОСОФТ се стреми секој вработен да си ја осознава важноста на своето работење и да учествува активно во процесот на усовршување на системот за управување со информационата безбедност.
• Во процесот на имплементација, поддржување и усовршување на Системот за управување со безбедноста на информациите, ЕЛИКОСОФТ се раководи од ISO 27001:2013 и други меѓународни и национални стандарди како и актуелната законска регулатива.
• Политиката на Еликософт е во склад со стратешкото управување на ризикот во организацијта и ќе се одвива во насока на одржување и подобрување на Системот за управување со безбедност на информациите.
• Политиката на Еликософт е одобрена од раководството на компанијата.

Политика за управување со услуги

• “ЕЛИКОСОФТ” е компанија која се занимава со изработка на информациони системи од повеќе области, прилагодени за потребите на корисниците, вршење услуги како што се советување, планирање и обука, како и водење на градежни проекти.
• “ЕЛИКОСОФТ” ќе го поддржува системот за управување со услуги во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 20000-1:2018 • “ЕЛИКОСОФТ” им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани.
• “ЕЛИКОСОФТ” изјавува дека главна цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетна услуга на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност со меѓународните стандарди за работа во областа на изработка на софтверски продукти.
• “ЕЛИКОСОФТ” континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиентите и ќе ги проучува нивните препораки, барања и рекламации, а притоа истите ќе ги користи за подобрување на карактеристиките на услугите и за усовршување на системот за управување со услуги.
• “ЕЛИКОСОФТ” се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и да води сметка за одржување на благопријатен творечки амбиент, при што секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
• “ЕЛИКОСОФТ” применува процесен приод кон создавањето и одржувањето на системот за управување со услугите. Во врска со тоа извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на своите услуги.
• Раководството периодично извршува контрола на политиката, функционирањето на системот за управување со услуги.

ПОДДРШКА

Еликософт е посветен за обезбедување на највисок квалитет на своите услуги и нудење на сигурни услуги на своите клиенти. Од нашите почетоци, ние креираме идеално искуство и платформа со една заедничка цел: да се одржи сигурен сервис. Врз основа на нашето досегашно искуство инфраструктура, со гордост можеме да ги гарантираме услугите кои ги нудиме. Ние гарантираме дека ќе бидете во можност да не контактирате за било каков проблем на кој ќе наидете и да зборувате со вистински човек, некој кој може да одговори на вашите прашања, да го поправи вашиот проблем и да ви помогне да ги решите вашите потешкотии со кои се соочувате. За полесно и поефикасно утврдување и отклонување на проблемот користиме алатка која ни овозможува во истиот момент кога сте наишле на проблемот да се логираме на вашиот компјутер и веднаш да интервенираме. За да го постигнеме ова ниво на квалитет строго се придржуваме кон политиките и процедурите според стандардите за квалитет и за безбедност на информациите.
Дозволете ни да разговараме за тоа како можеме да Ви помогнеме вам и на вашата организација. Јавете се на +389 (2) 3216-496, send an e-mail on elikosoft@t-home.mk или пак контактирајте нè на skype на копчето подолу.
We exist for you!

Skype Me™!

25 ГОДИНИ ВАШ БИЗНИС ПАРТНЕР

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Следете не

© Сите права се заштитени 2012-2019 Еликософт |   Политика на приватност